• Van ontwikkeling
    tot ontwerp en realisatie

Controle over het bouwproces

Van ontwikkeling tot ontwerp en realisatie

De belangrijkste peilers van een succesvol bouwproces zijn planning, kwaliteit, duurzaamheid en budget. Het managen van deze peilers is van groot belang, gedurende het gehele proces. Van ontwikkeling en ontwerp tot realisatie. Hier komen complexe overwegingen en zwaarwegende beslissingen bij kijken.

Met een pragmatische aanpak en jarenlange ervaring maakt Frans Corten Bouwmanagement complexe bouwprojecten beheersbaar en overzichtelijk.

Een bouwproject bewaken en coördineren

Een bouwproject is een strategische en organisatorische uitdaging, omdat er zoveel afzonderlijke specialisten en partijen bij zijn betrokken. Zeker bij grote bouwprojecten.

Om een optimaal resultaat te behalen, is het van belang het gehele proces objectief te bewaken en te coördineren. Dat vergt zowel organisatievermogen als theoretische en praktische kennis van bouwprocessen. Juist in die cross-over ligt de kracht van Frans Corten Bouwmanagement.

Het nemen van de juiste beslissingen op het juiste moment

Vooral gedurende de ontwikkeling- en ontwerpfase is het van belang kosten en tijd zo beheersbaar mogelijk te maken. Dan worden namelijk beslissingen genomen die (kosten)bepalend zijn voor het verdere proces en niet zomaar teruggedraaid kunnen worden. 

De beheersbaarheid van bouwkosten

De (financiële) gevolgen om eerder gemaakte beslissingen te wijzigen, worden steeds groter naarmate het ontwerpproces vordert. Omdat de grootste winst behaald kan worden tijdens de ontwikkelingsfase, luidt het advies van Frans Corten Bouwmanagement om ver voor realisatie, bij voorkeur bij aanvang, de hulp van coördinerende professionals in te schakelen.

kostenontwikkeling-vs-beheersbaarheid-a.jpg
kostenontwikkeling-vs-beheersbaarheid-02.jpgkostenontwikkeling-vs-beheersbaarheid-01.jpg
 

kostenontwikkeling-vs-beheersbaarheid-b.jpg

De ontwikkeling van kosten versus de beheersbaarheid gedurende een bouwproces

Bouwsteen voor een integrale aanpak van ontwerp, bouw en beheer

Frans Corten Bouwmanagement ondersteunt en begeleidt opdrachtgevers bij het verwerven, (her)ontwikkelen en realiseren van vastgoedprojecten:

  • Aansturen van total engineering opdrachten
  • (Her)ontwikkeling
  • Herbestemming
  • Integrale gebiedsontwikkeling

Van een groep bouwkundige specialisten naar een bouwteam

Afgestemd op het project wordt een team van specialisten en toeleveranciers geselecteerd; van architecten en constructeurs tot adviseurs installatie, kostendeskundigen, adviseurs akoestiek, specialisten in duurzaamheid, projectadministratie, specialisten in bouwfysica en aanbestedingsspecialisten. Frans Corten Bouwmanagement selecteert en contracteert specialisten om een optimaal bouwteam te vormen.

Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen.

Begeleiding en aansturing van specialisten binnen projectorganisaties

Frans Corten Bouwmanagement betrekt de benodigde specialisten bij het project, begeleidt hen en coördineert het algemene bouwproces van idee tot oplevering. Bij voorkeur al in een zo vroeg mogelijk stadium, om zo kostenefficiënt mogelijk te kunnen starten. Indien nodig in een later stadium, om alsnog het best mogelijke resultaat te behalen.

310px_Frans Corten_06.jpg

Sturen

Vinden en verbinden.

Specialisten mobiliseren en motiveren. Richten op resultaat en continue bijsturen.

Structureren

Het onmogelijke mogelijk maken.

Complexe processen coördineren. Uitvoering organiseren en kosten beheersbaar maken.

Stimuleren

Inspireren met inzicht en prikkelen met passie.

Het beste uit mensen en teams halen. Kennis, kunde, karakter en kapitaal verbinden.

Meer weten over de baten van bouwmanagement of kennismaken?

Neem contact op