Bouwprojecten in beeld

Door de jaren heen is Frans Corten bij een reeks van uiteenlopende bouwprojecten betrokken geweest. Van het herontwikkelen van gemeentehuizen en kantorencomplexen voor ministeries, tot het realiseren van vastgoedprojecten voor woningbouwverenigingen en voor eigen risico. De rode draad zit hem wat Frans betreft niet zozeer in het type gebouw of opdrachtgevende partij, maar in het doel van het project: zo goed, zo snel en zo (kosten)efficiënt mogelijk de bouwklus klaren.

Maak een tour langs enkele bouwprojecten waar Frans Corten Bouwmanagement zich met hart en ziel hard voor heeft gemaakt.