• Finance Tower & Door Building
    Brussel

Finance Tower & Door Building

Herontwikkeling 190.000 m2 kantorencomplex ministerie van Financiën

Brussel

De uitdaging voor Frans Corten Bouwmanagement

190.000 m2  kantorencomplex herontwikkelen zodanig dat er 1.250 extra werkplekken komen en 4.500 ambtenaren kunnen functioneren; het kantorencomplex asbestvrij maken en voorzien van nieuwe technische installaties, gevel- en binnenafwerking.

Boeteclausule

De opleverdatum luisterde nauw gezien de boeteclausule: € 125.000 per kalenderdag bij verlate oplevering. We zijn erin geslaagd het project twee maanden vóór de peildatum op te leveren.

Projectspecificaties  
Opdrachtgever:  NV Financietoren
Huurder:  Regie der Gebouwen
Gebruiker:  Ministerie van Financiën, FAVV en ministerie van Sociale Zekerheid
BVO:

190.000 m2

Aannemer: Interbuild
Architect: Jaspers-Eyers Architects

Adviseurs stabiliteit & speciale techniek:

TPF en Arch & Teco

 

Projectduur  
januari 2003 - december 2004 

Begeleiden NV Financietoren in het proces naar een bouwtoelating en een aannemingsovereenkomst 

januari 2005 - april 2008 

Realisatie

mei 2008 - december 2009

Integratie huurderswensen

januari 2010 - heden Property management 

 

Andere projecten